Creathonissa opittua

By admin

Laura-Maija HeroCreathon ESR Projektipäällikklö5.6.2020 Creathon on suomalaisella ammattikorkeakoulukentällä on kehitetty uusi toimintamalli, jolla voidaan kehittää yhdessä uusia luovan talouden innovaatioita ja yrittäjyyttä koko maahan. Maammehan tarvitsee uusia ratkaisuja, jotka tuottavat rahan tai säästöjen lisäksi hyvinvointia,…

XR avaa uusia mahdollisuuksia museoissa

By admin

Joeli TaulastoKulttuurituotanto, Metropolia30.4.2020 Millaiset tekijät voivat määrittää XR-teknologioiden käyttöpotentiaalia museoiden kävijäkokemusten parantamisessa? Entä millaisia visioita museoilla on XR-teknologioiden käytöstä nyt ja tulevaisuudessa?Ovatko XR-teknologioiden avaamat mahdollisuudet mullistavia museoalalla? Näihin kysymyksiin lähdin hakemaan vastauksia ennakkoluulottomasti kartoittaessani XR-teknologioiden…

Creathon goes Atria – Innovaatioviikon ideat realisoituvat

By admin

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma on mukana valtakunnallisessa Creathon-hankkeessa. SeAMKin lisäksi hanketta toteuttavat kaikki kulttuurituotannon koulutusta antavat ammattikorkeakoulut: Metropolia, Humak ja Arcada.  Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja kehittää yhteistyötä kulttuuri- ja ICT-aloilla.…

Creathon – monialaisen oppimisen näkökulmia

By CreathonCoreForum

Kansallisessa Creathon-hankkeessa pyritään vahvistamaan luovien alojen teknologista osaamista sekä kehittämään kulttuurialan ja teknologia-alojen koulutusrakenteiden rajapintaa. Creathonissa on mukana SeAMK kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma, joka on hankkeeseen liittyen järjestänyt kolme alueellista pilottitapahtumaa vuoden 2019 aikana. Näissä tilaisuuksissa on…

Inspiroiva opintojakso uusien teknologioiden parissa: havaintoja Creathonin verkkopilotista

By admin

Kirjoittaja: Sanna Pekkinen, FL, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, 10.12.2019 ESR-rahoitteisessa Creathon-hankkeessa on tavoitteena yhdistää luovan ja ICT-alan ammattilaisia ja opiskelijoita jakamaan osaamistaan sekä yhdessä kehittämään digitaalisia tuotantoja taide- ja kulttuurialalle. Jotta pystyisimme vastaamaan hankkeen tavoitteisiin valtakunnallisella tasolla,…

Viva la Elinikäinen oppiminen!

By admin

Kirjoittanut: Niina Juutilainen, teatterituottaja, Keski – Uudenmaan Teatteri KUT ja kulttuurituotannon opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu Olen elämässäni uuden edessä. Koin uupumuksen, jonka johdosta syntyi ajatus jäädä opintovapaalle jatkamaan kulttuurituotannon opintoja. Elämänmuutoksen tuoman alkuhämmennyksen hälvennyttyä, tunne on…

Innovation pedagogy: “Surprise me”

By admin

Written by Tomas Träskman, ProPrefekt and Lecturer in Cultural Management, Department of Culture and Media, Arcada UAS Published also 15.2.2019 in Arcada Inside -blog. This text discusses innovation and surprise. Surprise denotes both an internal…

XR cMOOC on yhteistoiminnallisen oppimisen virtuaalinen kohtauspaikka

By CreathonCoreForum

Teksti: Laura-Maija Hero Julkaistu alun perin 29.1.2019 Metropolia Tikissä -blogissa. Uudet teknologiat ja niiden mahdollisuudet ovat usein hahmottomia muille kuin teknologia-alojen osaajille. Creathon, Teknoboost ja Helsinki XR Center (www.helsinkixrcenter.fi) kehittävät verkostoyhteistyönä toimintamallia, jolla ymmärrystä uusista…

Creathon-hanke vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla

By admin

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin kulttuurituotannon koulutusohjelma on mukana kansallisessa hankkeessa nimeltään Creathon. Sen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT-alojen välillä ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa. Tavoite liittyy digitalisaatioon, joka nostetaan…

Teknologia luovuuden työkaluna

By admin

Teksti: Sanna Pekkinen, Humanistinen Ammattikorkeakoulu Digitalisaatio ja ICT-alan kehitys ovat osa arkeamme ja työtämme. Meneillään oleva teknologinen muutos on nopeaa ja saattaa näyttäytyä vaikeasti hahmottuva. Tämä on myös haaste Humakille ja muille ammattikorkeakouluille. Taidemaailmassa teknologiaa…