Tervetuloa Creathonin ihmeelliseen maailmaan!

Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Taide- ja kulttuurialoille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen. Creathonin tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT-alojen välillä ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa. Kehitysprojekti toteutetaan 1.8.2018 – 30.6.2020.

Creathon Another (Un)Real Event

Mitä kulttuurin ja teknologian rajamaastoissa piilee? Uusia innovaatioita, tulevaisuusnäkymiä, elämyksiä ja osaamista! Koe Creathonin lopputapahtuma:
www.creathonevent.com

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Creathon* When Tech meets Culture