Creathonin aikana syntyy uutta sisällöllistä ja toiminnallista osaamista, joka liitetään osaksi taide- ja kulttuurialan koulutusjärjestelmää. Tämän lisäksi syntyy tavoitetta tukeva ICT- ja luovan alan toimijoiden verkosto, joka tuottaa Creatonien aikana turnausmuotoisesti uusia tuotteita ja palveluja yritysten antamiin haasteisiin. Toiminnalla tähdätään mukana olevien ICT- ja luovan alan toimijoiden yhteistyön lisäämiseen ja tätä kautta liiketoiminnan kasvuun.

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutus on taide- ja kulttuurialan toimijoiden parantunut kyky hyödyntää uusiutuvaa teknologiaa omassa työssään. Kun Creathonin sisällöllinen ja toiminnallinen osaaminen viedään ammattikorkeakouluihin uusina koulutussisältöinä, vahvistavat ne pitkällä aikavälillä taide- ja kulttuurialalle valmistuvien uusien ammattilaisten teknologista osaamispohjaa.

Creathon-hankkeen tuloksia julkaistaan ja raportoidaan jatkuvasti. Kaikki hankkeessa julkaistut raportit ja käsikirjat ovat ladattavissa tällä sivulla. Hankkeen tuloksia julkaistaan jatkuvasti myös CreathonCoreForumin blogissa, johon pääset tutustumaan täältä