Kirjoittanut: Niina Juutilainen, teatterituottaja, Keski – Uudenmaan Teatteri KUT ja kulttuurituotannon opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Olen elämässäni uuden edessä. Koin uupumuksen, jonka johdosta syntyi ajatus jäädä opintovapaalle jatkamaan kulttuurituotannon opintoja. Elämänmuutoksen tuoman alkuhämmennyksen hälvennyttyä, tunne on mitä mahtavin!

Koen löytäneeni ja sisäistäneeni elinikäisen oppimisen ajatuksen.

Elinikäisen oppimisen tavoitteena on mielestäni kyky työllistyä ja oppia uutta, työelämän muuttuessa ympärillämme. Opinnot aloitettuani tiedostin hyvin nopeasti, että tämän asian ymmärtäminen on portti kehittyvän tulevaisuuden matkassa, mukana pysymiseen.

Mitä elinikäinen oppiminen työelämässä oikeastaan on ja mihin sitä tarvitaan?

Työelämän kameleonttina

Taito johtaa itseään, suunnitella omaa työskentelyään ja kyky omaksua uutta. Mielestäni edellä mainitut taidot ovat elinehto monissa kulttuurialan ja muidenkin alojen työtehtävissä. Uskon, että tällainen itsenäinen, muuntautumiskykyinen kameleonttimaisuus tulee olemaan lisääntyvässä määrin työelämässä menestymisen elinehto tulevaisuudessa. Kuusivuotisen kulttuurialalla työskentelyn ja 12-vuotisen lapsiperheen toimitusjohtajuuden kokemuksella rohkenen väittää, että elinikäisen oppimisen asenne lisää näitä kameleontin kykyjä.

Mitä mieltä asiasta ovat asiantuntijatahot – mihin työelämä on menossa ja miten meidän tulee jatkossa oppia? Työelämän kehittymistä peilaa esimerkiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, vuosittain julkaistava megatrendilista. Yksi vuoden 2017 listatuista megatrendeistä on ”Työn ja toimeentulon arvoitus.” Se käsittelee tulevaisuudessa todennäköisesti toteutuvaa työelämän murrosta, jossa teknologian nopea kehitys tulee muokkaamaan lähes kaikkia tuntemiamme toimialoja. (Sitra, 2017.)

Mihin tämä sitten johtaa, jää nähtäväksi. Yhden Sitran skenaarion mukaan on mahdollista, että huolimatta digitalisaation ja keinoälyn valjastuksesta ihmisen avuksi, uusia työpaikkoja syntyy runsaasti eläköitymisen sekä uusien taitojen omaksumisen myötä. (mt). Tämähän olisi hieno juttu, meidän kaikkien kannalta! Toinen, ei niin mieluisa skenaario tuo esiin mahdollisuuden, jossa digitalisaatio ja keinoäly korvaavat ihmistyön suurelta osin ja sen myötä työtä sekä vaurautta riittää enää pienelle eliitille. (mt). 

Edellä mainitut skenaariot ovat kuitenkin vain mahdollisia hahmotelmia tulevaisuudesta, jotka eivät useinkaan toteudu sellaisinaan. (mt). Onneksi näin. Oli tulevaisuus millainen tahansa, olen vahvasti sitä mieltä, että elinikäisen oppimisen mallista olisi syytä tulla uusi itsestäänselvyys ihmisen elämässä. Jos näin ei tapahdu, uskon että saattaa syntyä ikävähkö tilanne, jossa väliinputoajien määrä sekä syrjäytymisen yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset nousevat radikaalisti.

Hyvä tuottaa lisää hyvää

Oman kokemukseni mukaan, ihmisen on aina mahdollista oppia lisää ja löytää uusia näkökulmia omaan toimintaansa. Etenkin kehittämiseen ja kehittymiseen liittyen. Maailma muuttuu jatkuvasti ja ihmisen on muututtava sen mukana.

Aion pysyä jatkossakin mukana tässä muutoksessa kaikilla elämäni osa-alueilla. Mahdollistan sen itselleni vain sisäistämällä elinikäisen oppimisen asenteen – eräänlaisen työotteen koko elämääni.

Minulle ammattikorkeakouluopintojen jatkaminen toi elinikäisen oppimisen mallin osaksi elämääni. Se on laittanut ajatukseni ja luovuuteni virtaamaan. Olen kokenut voimakkaita flow-tiloja sekä positiivisia kehittymiskokemuksia, jotka ovat lisänneet sekä motivaatiotani että kokonaisvaltaista hyvinvointiani merkittävästi.

On syntynyt tarve saada lisää noita kokemuksia. Vahva halu oppia, kirjoittaa, tutkia ja kehittää. Luoda merkitystä omaan elämään ja ehkä sen kautta jonain päivänä myös muiden ihmisten elämään.

On mahtavaa, että myös monet opintojaksot on rakennettu tukemaan opiskelijan henkilökohtaista kehittymisprosessia. Esimerkiksi parhaillaan suorittamani kehittämistyön menetelmät – opintojakso on toteutettu kokonaan verkko-opintoina. Verkko – ja monimuoto – opinnoissa onnistuakseen, opiskelijan on kehitettävä organisaatiokykyään sekä taitoaan itseohjautuvuuteen. Samalla tulee väkisinkin sisäistettyä myös elinikäisen oppimisen aakkosia – opintojen jälkeisessä tulevaisuudessakin hyödynnettäväksi. 

Elinikäisen oppimisen asenne on tuonut elämääni ainoastaan hyviä asioita ja hyvä luo aina lisää hyvää. Eli viva la vida sekä elinikäinen oppiminen!

Lähteet:

Sitra 2017. Megatrendit. Trendi 1: Työn ja toimeentulon arvoitus. Viitattu 28.2.2019. https://www.sitra.fi/artikkelit/trendi-tyon-ja-toimeentulon-arvoitus/