Creathonissa etsitään ratkaisuja, kuinka luovan alan toimijat voisivat hyötyä entistä enemmän jatkuvasti uusiutuvasta teknologiasta sekä vastavuoroisesti, kuinka ICT-toimijat voivat hyötyä kulttuurialan osaamisesta. Aihetta kartoitetaan ja dokumentoidaan järjestämällä eriasteisia pilotteja, jotka jaotellaan neljään:

  • Pikku Creathon (1-2 päiväinen pilotti)
  • Keskikokoinen Creathon (joitakin päiviä tai muutamia viikkoja kestävä jakso)
  • Iso Creathon (6-7 viikkoa kestävä jakso)
  • Virtuaali Creathon (virtuaalisesti toimiva yhteisö, lanseeraus syksyllä 2019).

Pilottien muodot vaihtelevat lyhyistä yhden koko päivän osallistavista tietoiskuista oppilaitosympäristöön sulaututeiksi innovaatioprojekteiksi, jossa opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä ratkaisuja tapahtuman alussa kuvattuihin haasteisiin. Pilottien tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja ja ideoita, miten kulttuuri- ja teknologia-alat saataisiin törmäytettyä yhteen entistä tehokkaammin.

Juurtuneet täydennyskoulutuskurssitNew technologies basics for professional cultural managers, 3 ects


Creathon pilotit 2018-2019
Creathon 1.0
8.-30.1.2019, Arcada
Creathon goes international: 10-Week Sprint
31.1 – 4.4.2019, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Creathon goes Superteam
Ke 28.1-14.3.2019, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Omnia


Creathon goes Superteam – Grande Finale
14.3.2019, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeentie 135 D, Helsinki
1. krs seminaaritilat
 

Creathon goes XR Roadshow
2.4.2019, klo 10-15, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Viertotien kampus
(Vanha viertotie 23, Helsinki)

 

 

Creathon goes XR Roadshow
10.4.2019 klo 10-15, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus
(Hämeentie 135 D, Helsinki)

 

 

Mobile and Game Design Creathon
7.1-15.3.2019, Arcada

 

 

Alumni meet Tech meets Culture
15.1.2019, Arcada

 

 

Masters of Creathon 1.0  (Media Innovations)
21.3-15.4.2019, Arcada

 

 

Creathon goes Open Data
27.3.2019, klo 9-14, Tykistönkatu 4, Turku

 

 


Tech meets Art – tekniikan ja taiteen yhdyspinnoilla
ti 19.3.2019, Humak TKI-Akseli, Kympinkatu 3B, Jyväskylä


 


Creathon New Media Hackathon
21.03-15.05.2019, Seamk

 


 


Creathon – its a May Hackathon!
23.05.2019, Seamk

 
Creathon goes Museum Tech
27.8.-9.10.2019, Metropolia Creathon Verkkopilotti: Digitaaliset toimintaympäristöt (5op)
10.10.-12.12.2019, Humak


 

Tech + Creativity = New Business?
20.9.-15.11.2019, Seamk

 

Esipilotit:


Creathon esipilotti I: Kulttuurituottajien teknologiapäivä
Ti 21.8.2018, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Creathon esipilotti II: Tech meets Culture: Kulttuurituotannon Master’s tutkinto
Pe 7.9.2018, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Creathon esipilotti III: The Match Up & Creathon Goes Match Up
Ma 3.12.2018, Metropolia Ammattikorkeakoulu


Creathon esipilotti IV: Open Innovation Workshop
21.8.2018, Arcada