Creathon on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittama hanke, joka toteutetaan 1.8.2018 – 30.6.2020. Creathonin tavoitteena on tukea kulttuuri- ja taidealojen toimijoita teknologisen (ICT) osaamisen vahvistamisessa. Tämän lisäksi tarkoituksena on etsiä keinoja, miten ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista voitaisiin lisätä ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

Lopputulos

Lopputuotos hankkeesta on Creathon-malli eli monialainen Tech-culture koulutus. Hankkeessa kehitetään toimintamallia, joka on erityisesti räätälöity vastaamaan kulttuuri- ja taidealojen osaamisen sekä alueellisten kasvualojen haasteiden fasilitointiin. Creathon toimintamalli on monialainen osaamisohjelma ja sen arvioidaan lisäävän luovien alojen, muiden toimialojen sekä koulutuksenjärjestäjien ja työnantajien yhteistyötä.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat

  • Luovan alan ammattilaiset
  • Kulttuurialan ja ICT-alan kouluttajat ja loppuvaiheen opiskelijat
  • ICT-teollisuus ja liiketalouden yritykset ja yhdistykset.       

Toiminta/ työpaketit

Toimintapaketti 1: Suunnitellaan luovien alojen ja ICT-alojen ammattilaisten (työlämä- ja oppilaitostoimijoiden) kanssa yhteistyössä CREATHON-malli ja sen toteuttamisen työvälineet.

Toimintapaketti 2: CREATHON-mallin testaaminen laajemmin luovan alan alueellisissa konteksteissa yhdessä luovan- ja ICT-alan opiskelijoiden ja yrittäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Tätä varten hankkeessa järjestetään pilotteja, joiden tarkoituksena on löytää ratkaisuja ja ideoita siihen, miten kulttuuri- ja teknologia-alat saataisiin törmäytettyä yhteen entistä tehokkaammin.

Toimintapaketti 3: CREATHON-mallin juurruttamiseen osaksi oppilaitosten perustyötä. Creathon on lumipalloefektillä toimiva monialainen koulutuskokonaisuus, jolla luoville aloille saadaan leviämään osaamista ja tietoa ajankohtaisista ja tulevaisuuden teknologioista.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajina toimivat valtakunnallisesti kulttuurituottajia kouluttavat ammattikorkeakoulut Metropolia, Humak, Seamk ja Arcada.

Verkosto- ja viestintäkumppanit
Hankevalmistelua on tehty luovan alan ammattilaisia edustavien AGMA ry:n ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n sekä ICT- ja yrittäjyysalan avaintoimijoiden FIVR ry, Teknologiateollisuus ry, Ohjelmistoyrittäjät ry, SEKES ry ja Airo Island ry kesken.