CreathonCoreForum toimii Creathon-hankkeen asiantuntijapohjaisena toimijaverkostona sekä kehittäjäyhteisönä. Forum vastaa Creathon-mallin yhteissuunnittelusta, projektiverkoston sisäisen ja ulkoisen viestinnän välineiden valinnasta sekä toimintatapojen sopimisesta. Lisäksi sen vastuulla ovat tutkimuksen integroiminen kehittämisprosessiin sekä jatkuva tulosten julkaiseminen. Mukana kehittäjäyhteisössä on jäseniä kaikista hankkeen osatoteuttajatahoista (Metropolia, Arcada, SeAMK ja Humak).

Logos of EU and collaborating organizations