Creathon-hankkeen päätavoitteena on lisätä teknologia- ja kulttuurialan välillä tapahtuvan toiminnan osaamista ja tuoda tämä osaksi korkeakoulujen opetusta. Hankkeessa pilotoidaan taide- ja kulttuurialojen sekä teknologia-alan yhteisiä, uusiin palveluihin ja tuotteisiin tähtääviä kohtaamisia. Yhteistyön tuloksia seurataan. dokumentoidaan ja lopulta juurrutetaan suoraan kulttuurialan oppilaitosympäristöön, jolloin luoville aloille saadaan leviämään osaamista ja tietoa ajankohtaisista ja tulevaisuuden teknologioista.

Pilottien muodot vaihtelevat lyhyistä yhden koko päivän osallistavista tietoiskuista oppilaitosympäristöön sulaututeiksi innovaatioprojekteiksi, jossa opiskelijat kehittävät monialaisissa tiimeissä ratkaisuja tapahtuman alussa kuvattuihin haasteisiin. Pilottien tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja ja ideoita, miten kulttuuri- ja teknologia-alat saataisiin törmäytettyä yhteen entistä tehokkaammin.

Tutustu Creathonin pilotteihin tarkemmin täällä!