Seurantakaudella toteutettiin hankesuunnitelman mukaisia ensimmäisen työpaketin toimenpiteitä. Seurantakaudella rekrytoitiin operatiivinen henkilökunta kaikille osatoteuttajille ja tehtiin käynnistystoimenpiteitä ja hanketta tutuksi omien oppilaitosten verkostoissa. Hankkeen kehittäjäyhteisöksi perustettiin CreathonCoreForum ja siihen nimettiin kaikki hankkeen operatiiviset toimijat. CoreForum kokoontui 6 kertaa seurantakauden aikana. Forumin vastuulla on tutkimuksen integroiminen kehittämisprosessiin eli forumin jäsenet perehtyivät kirjallisuuteen, viimeaikaiseen luovan talouden ja ICT-alan tulevaisuusvisioihin, monialaisen rajapintatoiminnan ja innovaatioiden tuottamisen tausta-aineistoihin.

Ensimmäisen seurantakauden aikana toteutettiin neljä esipilottia: kaksi Metropolian ja yksi Arcadan vetämänä. Esipilotit keskittyivät yhden päivän aikana perehdyttämään ICT muutosajureihin ja tulevaisuuskuviin, niiden näyttäytymiseen luovan alan palveluiden kehittämishaasteena, Creathon-prosessin fasilitoinnin kokeiluihin ja verkoston rakentamiseen. Esipilotteihin osallistui 144 henkilöä kulttuuri- ja ICT -aloilta, 11 opettajaa ja 10 yritystä, yhteensä 165 osallistujaa tai muuta organisaatiota (hankesuunnitelman mittaritavoite 120 osallistujaa). Esipilottien tuloksia dokumentoitiin ja koottiin. Tulokset löytyvät täältä.

Suunniteltiin CreathonCore -blogi, joka lanseerataan helmikuussa. Seurantakaudella saimme alustavasti suunniteltua 15 pilottia vuodelle 2019, jotka löytyvät täältä.

Naisten osallistumiseen ja osallistamiseen, tasa-arvoon ja alueen innovaatioekosysteemin kiinnittämiseen sekä aineettomien tuotteiden, kuten palvelujen, kehittämismahdollisuuksiin kiinnitettiin erityishuomiota pilottien suunnittelussa. Materiaalituotanto Työpakettia 2 varten on onnistunut hyvin, ks. esim. Creathon goes Superteam – nettisivusto ensimmäisen Ison Creathonin aloittamiseksi vuoden alussa.

Saimme toteutettua opettajan oppaan tekstit ja se pystytään julkaisemaan ajallaan helmikuussa 2019. Lisäksi lanseerasimme YouTube-kanavan, joka sisältää kanavat avoimiin tutorialeihin liittyen tekoälyyn, virtuaalitodellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen ja muutamiin muihin uusiin teknologioihin. ICT-trendien oppimateriaalia on suunniteltu, mutta sen toteutus ajoittuu seuraavalle kaudelle.

Tulosten levittäminen ja juurruttaminen tapahtuu työpaketin aikana. Tuloksena seurantakaudelta on ICT- ja luovan alan välittäjäportaan eli kulttuurituotannon alan yhteinen valtakunnallinen verkosto ja toimintatapa, jolla yhteinen toimialarajat ylittävä osaaminen rakennetaan.

Seurantakaudella Creathon-malli 1.0 on alkanut muotoutumaan ja se pystytään kirjaamaan heti vuoden 2019 alussa. Seurantakauden suurin ponnistus oli Creathon Goes MatchUp 3.12 2019. Creathon vastasi tapahtumassa luovan- ja ICT -alan rajapintaseminaarista, jossa puhuivat elämysprofessori, virtuaalitodellisuuksien kehittäjä, kolme ICT-alalla työskentelevää kulttuurituottajaa sekä VR-taiteilijaryhmä. Creathon fasilitoi neljän VR-kokemuspisteen KalevalaVR demohuonetta. Tapahtumassa oli lisäksi 15 eri yritystä demoamassa VR- ja AR -ratkaisuja sekä useita puhujia. Tapahtumalla oli merkittävä vaikutus Creathonin juurtumiseen ja se toimi kysynnän luomisena ja tiedonlevityksenä. Toinen suuri ponnistus oli Arcadassa järjestetty, koko oppilaitoksen monialainen Open innovation -päivä, joka juurrutti eri alat toimintaan mukaan ja valmisti levittämään lumipallomaisesti Creathonin tulevia sisältöjä. Seamkissa ja Humakissa keskityttiin myös luomaan kysyntää hankkeen tuleville piloteille, ja tällä hetkellä Creathoneille on kova kysyntä.