Ajankohta: 10.10-12.12.2019
Toteutus: Humak

Digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmät.

Verkkopilotin tavoitteena on vahvistaa kulttuurituottajien digitaalisten toimintakenttien tuntemusta ja auttaa heitä näkemään uusia työmahdollisuuksia. Toteutuksella tutustutaan monipuolisen ja ajankohtaisen materiaalin sekä asiantuntijakaartin johdolla mm. lisätyn ja virtuaalitodellisuuden, avoimen datan ja robotiikan mahdollisuuksiin. Verkkopilotti on osallistujille ilmainen ja sopii hyvin niin luovan alan ammattilaisille täydennyskoulutukseksi kuin vasta alaa opiskelevillekin.

Verkkopilotti on osa Humakin avoimen amk tarjontaa ja ilmainen osallistujille. Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2019 klo 12. Pilotti on myös tarjolla kaikille Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoille CampusOnline.fi kautta. Campusonlinen ilmoittautuminen avautuu  2.9.2019.

Verkkopilotti alkaa 10.10.2019 ja päättyy 12.12.2019. Se toteutetaan Humakin verkko-oppimisympäristössä BB Opens LMS:ssä. Saat tunnukset järjestelmään ilmoittautumisen jälkeen.

Verkkopilotti sisältää kolme webinaaria:

  • 10.10.2019 klo 8.30-10.30
  • 15.11.2019 klo 8.30-10.00
  • 12.12.2019 klo 12.30-14.00

Webinaareihin tarvitset mikrofonin ja kameran.

Pilotin tavoitteena on, että osallistuja oppii tuntemaan alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet, tutustuu digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteisiin sekä oppii suunnittelemaan digitaalisia tuotantoja. Lisäksi jokainen pääsee itse soveltamaan opittua todellisessa toimialankehittämiskohteessa.

Toteutuksen sisällöt on tuotettu Creathon-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT-alojen välillä. Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Taide- ja kulttuurialoille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen.