Metropolia ja Omnia kehittävät yhteistyössä kaikille kulttuurialojen ammattilaisille ja opiskelijoille avointa verkkopohjaista oppimiskokonaisuutta, jonka tavoitteena on toimia koko kansan tutustumismahdollisuutena XR:n maailmaan (virtuaali-, lisätty ja sekoitettu todellisuus). Kurssi palvelee sekä teknologia-alojen oppijoiden ja työntekijöiden osaamisen päivittymistä että yleistä yhteiskunnallista kansalaisten ja kuluttajien digitrendeissä kiinni pysymistä. Pilottikokeilulla kehitetään mallia, jolla teknologia ja kulttuuri tuodaan oppimaan yhteisöllisesti.

Kurssin sisältö tulee pitkälti rakentumaan videoista, joissa alan toimijat pääsevät esittelemään toimintaansa sekä XR-teknologioiden mahdollisuuksia ja rajoituksia. Ensimmäiset videototeutukset kuvattiin perjantaina 15.3.2019 SimLab it:n Helsingin toimipisteellä, jossa pääsimme tutustumaan teknologioiden mahdollisuuksiin osana työelämää ja oppilaitosympäristöjä. Pysy kuulolla, lopputuotos kurssista julkaistaan syksyllä 2019!

Lue lisää Creathonin blogista!