Ihmisen ja robotti heittävät ylävitosen.

Mikä on Creathon?

Teknologian ja kulttuurin rajatoiminnan mallit, verkostot ja menetelmät

Creathonauttien maailmassa kulttuuri ja teknologia eivät ole jotain erillisiä asioita toisistaan, niitä ei kouluteta omissa siiloissaan erillisissä rakennuksissa tai pilvissä, eikä tekninen osaaminen ole joidenkin muiden ihmisten osaamista. Tuossa maailmassa kulttuuri ja teknologia muodostavat helposti toimivan kokonaisuuden, täydentävät toisiaan arjessa, ja ovat riippuvaisia toisistaan uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Yhdessä ne tuottavat paljon lisäarvoa: niillä yhdessä voi olla hyvinvointi-, terveys-, taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia yhteiskunnassamme ja kansainvälisesti.

Ne vievät meidät jatkuvan oppimisen poluille, joilla yhdessä kulkeminen lisää uteliaisuutta, kokeilunhalua, ratkaisukeskeisyyttä, luovuutta ja ME-ajattelua.

Meneillään oleva teknologinen muutos on nopea ja vaikeasti hahmottuva. Taide- ja kulttuurialoille se on tuonut ja tuo tulevaisuudessa yhä kiihtyvällä vauhdilla uusia tapoja luovan työn tekemiseen ja yleisölle välittämiseen, työkaluihin, ansaintamalleihin, sisältöihin, organisointiin ja kuluttamiseen. Creathonin tavoitteena on vahvistaa teknologista osaamista luovilla aloilla ja pyrkiä kehittämään rajapintoja kulttuuri- ja ICT-alojen välillä ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa. Kehitysprojekti toteutetaan 1.8.2018 – 30.6.2020.


Creathon Another (Un)Real Event

Ovi Creathonin lopputapahtumaan

Mitä kulttuurin ja teknologian rajamaastoissa piilee? Uusia innovaatioita, tulevaisuusnäkymiä, elämyksiä ja osaamista! Creathonin lopputapahtumassa tutustutaan hankkeen tuloksiin, yhteistyökumppaneiden puheenvuoroihin sekä pääset tästä:
www.creathonevent.com


Tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Creathon* When Tech meets Culture